Strona główna » Kim jesteśmy » Nasza Firma » Organy Spółki

Kim jesteśmy

Organy Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

 

Rada Nadzorcza:

Arkadiusz Koper - Przewodniczący
Paweł Dzierżanowski
Jacek Grzywacz    
Michał Król    
Adam Banaszak    
Jan Romanowski - Sekretarz

Zarząd:

Robert Kowalski - Prezes Zarządu, Dyrektor
Grzegorz Dolecki -

Wiceprezes Zarządu,

Dyrektor Operacyjny