Strona główna » Dla domu » Ceny ciepła

Dla domu

Ceny ciepła

Jednym z najistotniejszych zadań PGE Toruń S.A. jest zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczanego Państwu przy zachowaniu wysokiej jakości naszych produktów i usług. Jest to niezmiernie ważne w czasach kiedy ceny gazu, i energii elektrycznej rosną kilkakrotnie w ciągu roku, a rynek paliw płynnych jest wrażliwy na zawirowania polityczne.

Wysokość jednostkowych cen i opłat jest zgodna z - zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) - Taryfą dla ciepła. Każdorazowe wprowadzenie nowej taryfy poprzedzone jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez URE.

W zależności od źródła zasilania, własności węzła, jego rodzaju klienci należą do różnych grup taryfowych, dlatego też rozliczani są według innych stawek. Więcej na temat grup odbiorców znajdziecie Państwo w Taryfie dla ciepła.

Szczegółowy opis faktury i wyjaśnienie zasad naliczania kosztów za ciepło znajdziecie Państwo w zakładce ABC Rachunku.

Tabela przedstawia ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

grupa taryfowa nazwa taryfy cena za zamówioną moc
cieplną zł/MW/m-c
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła zł/m3 stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe zł/MW/m-c
stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe zł/GJ
EC/S1 Ciepło Standard 7 651,89 * 32,90* 13,29 794,85 15,04
EC/S1/WI Ciepło Komfort 7 651,89 * 32,90* 13,29 1108,63 20,65
EC/S1/WG Ciepło Komfort G 7 651,89 * 32,90* 13,29 1113,29 19,09
EC/S1/WG/NP Ciepło Komfort Plus 7 651,89 * 32,90* 13,29 1244,51 21,05
ECW Ciepło 7 647,44 33,27 13,29 - -
ECW/S2 Ciepło Minimum 7 647,44 32,96 13,29 563,75 6,04
ECW/S2/WI Ciepło Minimum Plus 7 647,44 32,96 13,29 1 683,11 5,70
KGI Ciepło Lokalne GI 830,45 53,66 9,23 806,67 4,29
KGS Ciepło Lokalne GS 660,16 66,87 8,31 263,50 1,99
KG Ciepło Lokalne KG 7 924,51 55,12 - - -
KO Ciepło Lokalne KO 3796,01 72,97 - - -

* Średnoważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła PGE Toruń S.A. i Biogaz Inwestor Sp. z o.o. wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.

 

Do przedstawionych cen i stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.